Aanjagen en kwartiermaken

Bij ‘aanjagen en kwartiermaken’  trek ik een maatschappelijk initiaitief van de grond. Ik zorg voor de inhoudelijke koers, plan van aanpak, organisatie  en commitment van de partners aan de samenwerking. 

Wat bied ik?

  • Aanjagen van maarschappelijke samenwerking, landelijk of regionaal
  • Organisatieontwerp en opstart van nieuwe samenwerking
  • Ontwikkelen  en coördineren van publieksactiviteiten, werkconferenties of maatschappelijk debat

Aanjagen en kwartiermaken

foto_man_bij_deurSamen een stip op de horizon vertalen in een gedragen samenwerking, met concrete acties, heldere werkafspraken en een bijpassende werkomgeving, oftewel zodanig kwartier maken dat een samenwerking daadwerkelijk van de grond komt. In opdracht van de gemeente Amsterdam heb kwartier gemaakt voor het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. In drie maanden tijd hebben wij een plan van aanpak, organisatie, film en startconferentie opgeleverd.

buurtalliantieIn opdracht van Aedes heb ik 24 landelijke organisaties verenigd in Buurtalliantie, een landelijk samenwerking in wijkgericht werken. Ik was de trekker en voorzitter van het programmaberaad. In samenwerking met de Cultuurfabriek in Amsterdam is het oprichtingsjaar afgesloten een congres met 1500 deelnemers. 

Agenderen en uitdagen met debat

HR20151103_078Een goed georganiseerd maatschappelijk debat daagt uit en agendeert. Vorm, timing en gespreksleiding zijn net zo belangrijk als inhoudelijke voorbereiding en de keuze van deelnemers.  Aan de vooravond van begrotingsbesprekingen in de Tweede Kamer nodigde ik Kamerleden uit voor een Novib-debatten. Onderwerpen die daar werden geagendeerd kwamen regelmatig prominent terug in de Tweede Kamer.

Bij Aedes – en later Ymere – organiseerde ik actuele debatten, over maatschappelijke thema’s, zoals ‘schulden en armoede’ en  ‘samenwerken in de wijk’. Geen bijeenkomsten om te steggelen over organisatiebelangen of politieke agenda’s, maar uitdagen tot reflectie én samenwerking met doorvragen op ambities en persoonlijke drijfveren. Zo ontstaat beweging.

Connyeemskerk Transitie zorg maatschappelijk ondernemen stakeholdermanagement