Strategisch verbinden

Bij ‘Strategisch verbinden’ zorg ik dat partijen elkaar vinden in wat bindt en elkaar loslaten op andere punten. Passend bij ambitie, mogelijkheden en belangen.

Wat bied ik? 

  • Procesbegeleiding  samenwerking tussen organisaties
  • Alliantiemanagement politiek-bestuurlijke samenwerking
  • Advies en begeleiding bij belangenbehartiging
  • Ontwerp en begeleiding van strategiesessies

IMG_2320

De schakel in politiek-bestuurlijke samenwerking

Bij politiek-bestuurlijke samenwerking schakel ik werkgroepen, stuurgroep en bestuurlijk overleg in een helder proces van besluitvorming. Ik ben de onafhankelijke procesbegeleider die zorgt dat alle partijen goed tot hun recht komen en zich herkennen in de gezamenlijke aanpak. In opdracht van de gemeente Amsterdam heb ik verschillende samenwerkingsprocessen met woningcorporaties, zorgaanbieders en belangenbehartigers op poten gezet en begeleid, zoals het  ‘Woonlastenakkoord 2016-2018’ en ‘Thuis in de Wijk, Samenwerkingsakkoord Passend Wonen met Zorg op Maat’.

Samenwerken in belangenbehartiging

Zes brancheorganisaties uit de zorg, onderwijs, welzijn en het wonen werkten samen aan de belangenbehartiging in Den Haag om de relatie tussen hun leden (als maatschappelijke ondernemingen) en de overheid te verbeteren. Ik coordineerde namens de voorzitters de belangenbeharting naar de SER, WRR en Tweede Kamer. Met als resultaat een bespreking van de toekomstagenda met de toenmalig premier en twee vakministers.

Procesbegeleiding strategiesessies

de veranderversnellerOrganisaties die hun ambitie willen vertalen in een concrete strategie en aanpak bied ik ondersteuning met het ontwerp en de begeleiding van werksessies. Met een of meerdere korte, interactieve sessies leveren deelnemers samen de bouwstenen voor de inhoudelijke strategie (waarom, wat en waartoe) en aanpak (hoe en wie). Ik vraag door naar ieders ambitie, belangen en persoonlijke drijfveren zodat de groep elkaars aanpak en randvoorwaarden begrijpt.