Ontwikkelen en innoveren

Verschil en diversiteit leidt tot meer creativiteit en innovatie. Bij ‘leren en innoveren’ werk ik volgens de principes van waarderend onderzoeken. Door mensen uit verschillende functies, organisaties of disciplines bijeen te brengen ontstaan nieuwe inzichten en ideeën.

Wat bied ik?

  • Ontwerp en begeleiding van innovatieprogramma’s, werklabs en inspiratiesessies
  • Gespreksleiding en begeleiding van kennisnetwerken en leerkringen

Ontwikkelen en innoveren

foto basIn opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwikkelde ik een tweejarig programma waarbij we in de praktijk laten zien ‘Hoe het ook kan’  in samenwerking tussen formele en informele zorg.  In 2015 zijn meer dan vijfentwintig experimenten gestart. Een programma met veel activiteit gericht op leren en kennisdelen, zoals met 80 man op de fiets in een zorgwijksafari door Amsterdam. Kijk ter illustratie  naar film experimentenprogramma of een magazine.

Leren van de praktijk

imageMet korte trajecten werk ik groepsgewijs aan ‘leren van de praktijk’. Zo heb ik in 2016 met 25 praktijk mensen in een werksessie de wensen tot actualisering van de nadere regels Wmo besproken. De sessie is voorbereid met verkennende, individuele gesprekken. Het organiseren van de juiste mix van deelnemers, met brede praktijkervaring, zorgt voor een gedragen resultaat.

Kennisnetwerken en leerkringen

Foto Pit Cafe 1In 2016 troffen toezichthouders uit het hele land elkaar in het PIT- kenniscafé over ‘De buitenblik naar binnen halen’.  Ik heb de gesprekstafels voorbereid met een concrete vraag en dilemma uit de praktijk. De antwoorden vormden de opmaat voor het plenaire gesprek. Korte impressie op de PIT site.