Opdrachten

Onderstaand staan enkele voorbeelden van opdrachten vanaf 2014 tot nu.

 • Advies Intermediaire verhuur (2019-heden)

Adviesopdracht met een vergelijking intermediaire verhuur in Apeldoorn, Utrecht en Amsterdam. Met leerpunten en aanbevelingen voor de Stuurgroep Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen.

 • Gespreksleiding Focusgroepen Wijkzorg (2019-heden)

Voorbereiding en gespreksleiding van klantenpanels (cliënten die gebruikmaken van de WMO-voorzieningen), waarbij de gemeente Amsterdam leerpunten ophaalde voor eigen (inkoop)beleid.

 • Zorg en Woonoverlast Haarlemmermeer (2019-heden)

Kwartier maken in opdracht van Ymere voor betere samenwerking in de Haarlemmermeer. Met een stakeholdersoverleg in mei 2019 waarbij de bouwstenen voor een plan van aanpak zijn besproken.

 • GGZ in de wijk, stakeholdersoverleg gemeente Amstelveen (2019)

Stakeholdersoverleg om de mogelijkheden tot samenwerking bij de ondersteuning van kwetsbare groepen in de wijk.

 • Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling (september 2018-mei 2019)

Procesbegeleiding in opdracht van de gemeente Amsterdam waarbij zorgaanbieders, woningcorporaties, brandweer, GGD, politie en andere betrokken partijen samen een Amsterdamse Aanpak Ernstige Woningvervuiling hebben opgesteld.

 • Tien Werkafspraken Huisvesting Kwetsbare Groepen (2017-2018)

Procesbegeleiding in opdracht van de gemeente Amsterdam waarbij ik met 75 organisaties Tien Werkafspraken Thuis in de wijk heb opgesteld.

 • Begeleiding Woonlastenakkoord, Samenwerking gemeente/wonen, woningcorporaties en huurders (2016-2017)
 • Ontwikkeling met negen zorgaanbieders van aanvullend aanbod Hulp bij het Huishouden organisaties (2016-2017)
 • Kwartier maken voor het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (2015-2016)
 • Begeleiding van het Amsterdamse netwerk Informele Zorg en Vrijwillige inzet, met jaarlijkse congressen (vanaf 2015-2018)
 • Experimentenprogramma Hulp in en om het Huishouden, over samenwerking tussen formele en informele zorg (2014-2015)