Wonen-Zorg-Welzijn

Waarom verzandt onze maatschappelijke ambitie zo vaak in een overlegcircus? Een samenwerking komt beter van de grond met een extern, onafhankelijk procesbegeleider.

Wat bied ik?

Ik ondersteun organisaties in wonen, zorg en welzijn die – over de grenzen van de eigen organisatie heen – de samenwerking zoeken met resultaatgerichte en inspirerende procesbegeleiding. Ik verbind partijen op inhoud. Ik bouw het proces stapsgewijs op binnen een strakke planning en dwing – waar nodig – resultaat af.

Mijn ervaring in eerdere opdrachten

Voor gemeentes, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, maatschappelijke initiatieven, huurdersorganisaties, cliëntenorganisaties, politie en brandweer organiseerde ik de samenwerking bij maatschappelijke uitdagingen als: 

 • Zelfstandig wonen kwetsbare groepen
 • Woonlasten, uitwerking presentatieafspraken
 • GGZ in de Wijk
 • Voorkomen van woonoverlast
 • Innovaties bij Hulp in het Huishouden
 • Ernstige Woningvervuiling en Hoarding
 • Samenwerking formele en informele zorg

Ook landelijk ben ik actief. Zo bracht ik 24 organisaties bijeen in een landelijke beweging in wijkgericht werken.

Samen opbouwen in vijf stappen

 • Stap 1

  Werk de stip op de horizon uit met de kerngroep.

 • Stap 2

  Met een startbijeenkomst met alle betrokkenen bespreek je het waarom van de samenwerking.

 • Stap 3

  De deelonderwerpen worden in themasessies uitgewerkt.

 • Stap 4

  Vertaal de opbrengst van de werksessies, samen met de kerngroep, in een eerste ontwerp.

 • Stap 5

  Bespreek de uitkomst tussen partijen en hun eigen achterban. Bespreek knelpunten bestuurlijk en verwerk ze in het definitieve ontwerp.

Voorbeeld uit de praktijk

In Amsterdam wilden de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders kwetsbare groepen met een urgente woningvraag binnen drie maanden een passende, reguliere woning aanbieden met zorg op maat. Om dit te bereiken heb ik de partijen begeleid bij de opstelling van Tien Werkafspraken.

De werkafspraken, aangevuld met een gezamenlijk overlastprotocol, maken over en weer duidelijk wat woningcorporaties, zorgaanbieders en cliënten van elkaar verwachten bij het zelfstandig wonen in de wijk.

Lees het interview met mij op de site van Platform 31