Stakeholdermanagement

Om als maatschappelijke organisatie tot strategische keuzes te komen, wilt u weten wat er binnen uw organisatie speelt, maar ook wat de buitenwereld van uw organisatie verlangt. Dat vraagt om een goed gesprek met uw stakeholders.

Wat bied ik?

Om zeker te weten dat je als maatschappelijke organisatie ‘de goede dingen doet’ en ‘de dingen juist doet’ is een periodiek gesprek met uw stakeholders cruciaal. Ik organiseer een interactieve sessie waarin mensen meer zeggen dan ze van tevoren hadden gedacht. De opbrengst vertaal ik in een praktisch advies.

Mijn ervaring in eerdere opdrachten

  • Voeren van klantgesprekken met huurders, cliënten en bewoners in opdracht van corporaties, zorgaanbieders of gemeentes
  • Begeleiden van een bestuurlijke strategische verkenningen
  • Begeleiden van visieontwikkeling stakeholdermanagement woningcorporaties
  • Begeleiden van proces uitwerking prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

PIT-kenniscafé over

‘De buitenblik naar binnen halen’

Toezichthouders bij woningcorporaties, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen kwamen bijeen om de mogelijkheden van stakeholdermanagement te bespreken. In deze werksessie besprak ik met 50 (toekomstige) toezichthouders werkvormen zoals de Maatschappijraad, Tweejaarlijkse stakeholdersdialogen en klantenpanels.