Samenwerken

Hoe vinden we een oplossing voor nieuwe maatschappelijke vragen? Organisaties werken snel langs elkaar heen. Opgeslokt door interne beslommeringen missen ze kansen. Ik wil voor organisaties de buitenblik naar binnen halen. En met organisaties samen een beter antwoord vinden op maatschappelijke uitdagingen.

  • Wonen-Zorg-Welzijn

    Ik bied procesbegeleiding en ondersteuning aan organisaties in wonen, zorg en welzijn die samenwerking zoeken – over de grenzen van hun eigen organisaties heen.

  • Gespreksleiding

    Ik bied onafhankelijke gespreksleiding: voor gesprek en debat, voor grote of kleine bijeenkomsten, strategische werksessies, leerkringen of inspraakbijeenkomsten.

  • Management van stakeholders

    Ik begeleid organisaties bij het naar binnen halen van de buitenblik en het organiseren van een goed gesprek met stakeholders.